Jeroen Jongeleen (NL)

“Hoe chaotisch het stedelijk verkeer soms ook lijkt, gedrag in de publieke ruimte is over het algemeen behoorlijk voorspelbaar. Er zijn ongeschreven regels voor wat je wel en niet doet op pleinen, in straten of parken. De Rotterdamse kunstenaar Jeroen Jongeleen breekt met die conventies door middel van interventies waarmee hij een vrijer gebruik van de openbare ruimte propageert. Met spuitbusverf, stickers en posters of anderszins laat hij boodschappen achter in het stedelijk landschap. Hij verzamelt zwerfvuil, maakt er vlaggen van en laat deze wapperen van bruggen en kerktorens.   

  Voor en met Motel Spatie in Arnhem initieerde hij #beeldenpark_presikhaaf, een project met de door renovatie en onverschilligheid verdwijnende wederopbouw-kunst als lijdend voorwerp.”

jeroenjongeleen.nl

Pip Passchier (NL)

Pip Passchier (1995, NL) is autonoom beeldend kunstenaar. In 2017 behaalde ze haar BA diploma Fine Arts aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Door middel van sculpturen, video en site specific installaties onderzoekt ze het grensgebied van sport en kunst. Hierin speelt ze met de herkenbaarheid en de regels binnen sport en spel. Haar sculpturen verwarren onze verwachtingen van alledaagse objecten binnen sport. Wat doet de visuele beeldtaal van sport met mensen en wat gebeurd er als spelregels vervagen? 

Als onderdeel van Stadsstukken 2019 maakte Pip de installatie Please, Do Not Run. Hierin onderzoekt ze de openbare ruimte door deze te bekijken als speelveld. Hierin is ze bewust van bestaande vormen en lijnen, vaak gedirigeerd door ingrepen van de mens. Met deze installatie probeert ze het grensgebied tussen sport en kunst zichtbaar te maken. Please, Do Not Run is nog te bezichtigen t/m 22 september in de Loydstraat, Rotterdam.

Marc Bukman & Ruud Reutelingsperger over de Bron van Middelland (NL)

Rotterdam kampt met wateroverlast en -onderlast, maar Middelland geldt als urgent risicogebied met natte kelders en droogstaande paalkoppen. Om de wijk meer klimaatbestendig te maken ontwierpen kunstenaar Ruud Reutelingsperger en architect Marc Bukman een plan voor recreatiecentrum Oostervant en directe omgeving. De huidige stenige omgeving met het ongastvrije gebouw verandert in een groene zone. Tegels en hekken worden vervangen door slootjes en knotwilgen, beeldbepalende elementen uit het laat 19e-eeuws landschap, toen dit stadsdeel nog Coolsche Polder heette. Zij noemen het De Bron van Middelland, een visioen voor een weerbare en waterrijke wijk.

Op het aangrenzende Henegouwerplein is inmiddels het eerste Rotterdamse Impluvium gerealiseerd: een kunstzinnig bouwwerk waarin hemelwater wordt opgevangen en bewaard. In dit paviljoen kun je regen horen vallen in een hemelsblauwe trechter boven een bassin met waterplanten. Het Impluvium is de eerste aanzet richting de toekomst van het Oostervantgebied: groen, gastvrij, wateropvang, landschap en ‘plezier’ in de openbare ruimte.

Kunstenaar Ruud Reutelingsperger is gediplomeerd kunstschilder maar sinds 1997 aangesloten bij kunstenaarsgroep Observatorium, gevestigd in Rotterdam. Als ‘studio for public art and place making’ ontwerpen zij tijdelijke of permanente publieke kunstwerken in binnen- en buitenland. Deze openbare werken in de buitenruimte verhouden zich op betekenisvolle wijze tot stadsontwikkeling, architectuur, natuurlijke omgeving en omwonenden. Recent werk van Observatorium is onder meer De Zandwacht op de tweede Maasvlakte, het KleinpolderPARK in Rotterdam, Dwarsligger (Aalst, BE) en Warten auf den Fluss (Essen, DE)
Marc Bukman van Steenhuis Bukman Architecten studeerde in 1992 af met een plan voor de Haagse Markt en heeft sindsdien als architect en stedenbouwkundige een breed werkterrein, variërend van kleinschalige binnenstedelijke woningbouw, transformatie van bestaand vastgoed tot stedenbouwkundige masterplannen. Recente projecten zijn gerealiseerd op het Zeeburgereiland in Amsterdam, Amsterdam Zuidoost, Malburgen Arnhem en in het Scheveningse Duindorp. Momenteel werkt hij aan plannen in Schiedam, Rotterdam-Schiebroek, Den Haag Zuidwest, Rijswijk, Delft en Zoetermeer.

Beide mannen zijn woonachtig in Middelland. www.facebook.com/debronvanmiddelland/

www.observatorium.org
www.steenhuisbukman.nl

Donica Buisman (NL), directeur van RAUM Utrecht

Donica Buisman is de oprichter/ directeur van RAUM en eigenaar van bureau State of Flux. RAUM is een cultureel stadslab dat met exposities en events het toekomstige stadsleven vormgeeft samen met bezoekers en bewoners. De publieke ruimte geldt als uitgangspunt om hun ideeën en ervaringen samen te brengen. Deze creatieve placemaking-methodiek is een prachtige werkwijze om eindgebruikers een actieve rol te geven in het ontwerpen van de stad. RAUM trekt op het moment zo’n 30.000 bezoekers per jaar met haar programma.

Donica heeft meer dan 15 jaar ervaring in projectmanagement gerelateerd aan creativiteit en stedelijke ontwikkeling. Zij is onder andere de zakelijk directeur van de Tolhuistuin in Amsterdam geweest en projectleider Jongerenhoofdstad in Rotterdam. Met haar bureau State of Flux, opgericht in 2012, zet ze (creative) placemaking in om top down visies en bottom up wensen te verbinden. Het inzetten van de korte termijn om te experimenteren voor structurele planvorming staat voorop. State of Flux werkt samen met een breed netwerk aan stedenbouwkundigen, architecten, sociaal geografen, sociologen, conceptontwikkelaars, ontwerpers en kunstenaars.

“We have seen that the process that State of Flux uses works extremely well. A very diverse group of cocreators have made a plan together that is broadly supported en becomes more than the sum of its parts. With State of Flux there is real co-creation” Kars Alfrink (Hubbub). ” www.raumutrecht.nl
www.stateofflux.nl

Rebecca Crawford the Bodyurbanist (AUS)

Dr. Rebecca Crawford founded the Body Urbanism Movement; she wants cities that make people move more and to meaningfully engage and challenge the human body toward healthy ageing. Public space and art are key ingredients of that recipe! Rebecca has helped people move better for over thirty years as a human movement scientist and a specialist musculoskeletal physiotherapist. She was awarded her doctorate on the spine, and now leads research discovering how muscles age. Rebecca knows that much of what ails us can’t be fixed with medicine, but can be improved with movement. Just as ‘sitting is the new smoking’, public space can be the new health-carer!

Caroline Nevejan (NL)

Nevejan combineert haar hoogleraarschap met de functie van Chief Science Officer bij de Gemeente Amsterdam. Deze functie voert zij sinds maart 2017 uit. Nevejan heeft een breed wetenschappelijk, cultureel en ondernemend profiel. Ze is research fellow bij het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions waar ze een onderzoek naar City Rhythm in zes steden in Nederland leidt. In dit onderzoek werken ambtenaren samen met wetenschappers en kunstenaars met onder andere het doel een nieuw model te ontwikkelen voor deze ritmes waarbij gebruik wordt gemaakt van grote datasets. Van maart 2016 tot september 2017 was Nevejan voorzitter van de Centre of Investigative Journalism, Goldsmiths, University of London.
Nevejan promoveerde in 2007 op het proefschrift Presence and the Design of Trust aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder werkte ze onder meer als universitair hoofddocent en onderzoeker aan de TU Delft, was ze directeur Onderwijsresearch en Design bij de Hogeschool van Amsterdam, oprichter/directeur van Waag Society en programmeur bij Paradiso. www.nevejan.org

Maarten Inghels (NL)

Met zijn laatste boek Contact (De Bezige Bij, 2018) verbindt Maarten Inghels (1988) poëzie, beeld en performance. Zijn gedichten verschenen als tatoeage (‘Honger’), als enquête waarin hij de staat van de samenleving opvroeg (‘Volksbevraging’) en werden geplant met eetbare zaadjes (‘Wanneer wij zomer zaaien in elkaar’). In de zomer van 2016 maakte Inghels een voettocht langs de Schelde van bron tot monding om de stroom te controleren op onregelmatigheden en oneffenheden. Van 2016 tot 2018 was hij de officiële Stadsdichter van Antwerpen.

Inghels was de oprichter van ‘De eenzame uitvaart’ in Antwerpen, een literair en sociaal project waarbij dichters voor eenzaam gestorvenen een persoonlijk gedicht schrijven en dit op de uitvaart komen voordragen. Het is een laatste saluut aan mensen die meestal uit de boot vielen tijdens hun leven en dan ook zonder aanwezigheid van familie of vrienden worden begraven. Inmiddels verschenen Nederlandstalige, Duitstalige en Engelstalige bloemlezingen van de gedichten en reportages.

Eind 2008 verscheen zijn debuutbundel Tumult als zeventiende deeltje in de Sandwich-reeks onder redactie van Gerrit Komrij. Zijn tweede dichtbundel Waakzaam verscheen in 2011 en kaartte de impasse aan; in kritische verzen stelde hij vragen bij de revoluties, onze sloganeske identiteitscrisis en de frivoliteitscultuur. Zijn derde dichtbundel Nieuwe Rituelen werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs 2016, en gaat over de tegenstrijdige begeertes van de moderne mens die enerzijds wordt gedreven door het verlangen om gezien te worden, de hang naar roem en openbaarheid, maar oefent anderzijds de kunst van het verdwijnen in de anonimiteit.

Vertalingen van zijn gedichten werden gepubliceerd in Engelse, Duitse, Franse, Kroatische, Roemeense, Turkse en Estse tijdschriften en bloemlezingen en Inghels was de voorbije jaren te gast op verscheidene literatuurfestivals in binnen- en buitenland.

In 2012 verscheen zijn goed onthaalde roman De handel in emotionele goederen die opviel vanwege het ‘haarzuiver proza dat van dit boek een onvergetelijke leeservaring maakt’, en kreeg het een vertaling in Kroatië.

2018 Contact (De Bezige Bij, Amsterdam). Dichtbundel.
2015 Nieuwe rituelen (De Bezige Bij, Amsterdam). Dichtbundel.
2013 De eenzame uitvaart (De Bezige Bij, Antwerpen). Non-fictie.
2012 De handel in emotionele goederen (De Bezige Bij, Antwerpen). Roman.
2011 Waakzaam (De Bezige Bij, Antwerpen). Dichtbundel.
2008 Tumult (Uitgeverij Van Gennep, Amsterdam). Dichtbundel.

‘Maarten Inghels begon aan een triomftocht, als het wonderkind van de Vlaamse letteren.’ — Gerrit Komrij.

‘In de bladstille Vlaamse letteren, de meest opmerkelijke debutant sinds jaren.’ — HUMO

Over Contact:

“Poëzie als bindmiddel voor wie durft.” ***** — Dagblad van het Noorden & Leeuwarder Courant

“Prachtig uitgegeven poëtisch werk.” ***** — Cutting Edge

“Ik las het tijdens een lange treinreis in één ruk uit en werd tegen het einde bevangen door iets wat mij als doorgewinterd poëzielezer vrijwel nooit overkomt: onversneden ontroering. Hoe krijgt die jongen dat voor elkaar? Het antwoord ligt besloten in de titel van de bundel: Inghels maakt contact, maar dan zonder concessies te doen aan de gelaagdheid van zijn teksten.”— Piet Gerbrandy voor Knack/De Reactor

“Het idee van een gezamenlijk gedragen vorm van literatuur wordt daardoor nog sterker, nog concreter.” — Bert Van Raemdonck op RektoVerso.be over Honger

www.inghels.com

Charlie Koolhaas (UK)

Charlie is a Dutch artist and writer who grew up in London, UK and currently operates a studio out of Rotterdam, where she lives. Since Graduating with a BA in Sociology from New York University, she started her career working in magazines as editor and contributor of her writing and photography. After receiving an MA in Interactive Media from Goldsmith University in 2004 she moved to Guangzhou, China where she founded and edited the international journal UNIT magazine. In 2007 Charlie co-curated the Shenzhen Biennale of Urbanism and Architecture, China.
Charlie is interested in documenting the process through which multi-culturalism spurns new cultural hybrids, to examine the meaning of ‘identity’ at a time when identities are constantly dissolved and re-made. She takes the city as the place in which to investigate these cultural exchanges and hybrids. The city is the incubator for this emerging multicultural world and the stage for all the tensions that arise from the clashing together of differing ideologies and lifestyles. In her images and writing, even seemingly mundane urban scenes allude to past dramas; they capture how cities are always changing and accumulating new layers and traces of intertwining stories.
The time of Charlie’s presentation will be announced at a later date.

www.charliekoolhaas.com

Atelier Ari (NL)

Atelier ARI is een Rotterdams ontwerpbureau, opgericht door Paul van den Berg en Joyce de Grauw. Sinds 2014 maken ze site-specifieke en interactieve installaties, sculpturen en kleinschalige gebouwen die op het snijvlak liggen van kunst en architectuur. De helder gestructureerde ontwerpen zijn altijd voorzien van een onverwachtse twist die inspeelt op de fysieke, historische, sociale en/of politieke context.
De fascinatie van Atelier ARI ligt in het zoeken naar een dialoog tussen het werk, de bezoeker en de connectie met de context. De werken lokken een actieve rol van de bezoeker uit. Met een conceptuele benadering gericht op het belang van ervaring, creëren ze onverwachte en memorabele momenten die mensen uitnodigen om hun omgeving te verkennen en op een alternatieve en bijzondere wijze te ervaren.

www.atelierari.nl

Maurik Stomps (NL)

Maurik Stomps (1989) is een Rotterdamse ontwerper. Hij studeerde Grafisch Ontwerp aan de Willem de Kooning Academie (Rotterdam) en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (Antwerpen) en rondde dit jaar de master Contextual Design af aan de Design Academy Eindhoven. In zijn werk is de esthetiek ondergeschikt aan de sociale impact. Het gaat niet om het object maar om het gebruik ervan. 

Voor zijn afstudeerproject “Bend the rules, stretch the norm” aan de Design Academy onderzocht hij met een serie interventies de wrijving tussen de wet en individuele vrijheid in de openbare ruimte. Iedere centimeter in de stad lijkt een bestemming te hebben, maar wie bepaalt die bestemming? Van wie is de openbare ruimte eigenlijk? Deze zoektocht kreeg een onverwachte wending.

www.maurikstomps.nl