Maarten Inghels (NL)

Met zijn laatste boek Contact (De Bezige Bij, 2018) verbindt Maarten Inghels (1988) poëzie, beeld en performance. Zijn gedichten verschenen als tatoeage (‘Honger’), als enquête waarin hij de staat van de samenleving opvroeg (‘Volksbevraging’) en werden geplant met eetbare zaadjes (‘Wanneer wij zomer zaaien in elkaar’). In de zomer van 2016 maakte Inghels een voettocht langs de Schelde van bron tot monding om de stroom te controleren op onregelmatigheden en oneffenheden. Van 2016 tot 2018 was hij de officiële Stadsdichter van Antwerpen.

Inghels was de oprichter van ‘De eenzame uitvaart’ in Antwerpen, een literair en sociaal project waarbij dichters voor eenzaam gestorvenen een persoonlijk gedicht schrijven en dit op de uitvaart komen voordragen. Het is een laatste saluut aan mensen die meestal uit de boot vielen tijdens hun leven en dan ook zonder aanwezigheid van familie of vrienden worden begraven. Inmiddels verschenen Nederlandstalige, Duitstalige en Engelstalige bloemlezingen van de gedichten en reportages.

Eind 2008 verscheen zijn debuutbundel Tumult als zeventiende deeltje in de Sandwich-reeks onder redactie van Gerrit Komrij. Zijn tweede dichtbundel Waakzaam verscheen in 2011 en kaartte de impasse aan; in kritische verzen stelde hij vragen bij de revoluties, onze sloganeske identiteitscrisis en de frivoliteitscultuur. Zijn derde dichtbundel Nieuwe Rituelen werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs 2016, en gaat over de tegenstrijdige begeertes van de moderne mens die enerzijds wordt gedreven door het verlangen om gezien te worden, de hang naar roem en openbaarheid, maar oefent anderzijds de kunst van het verdwijnen in de anonimiteit.

Vertalingen van zijn gedichten werden gepubliceerd in Engelse, Duitse, Franse, Kroatische, Roemeense, Turkse en Estse tijdschriften en bloemlezingen en Inghels was de voorbije jaren te gast op verscheidene literatuurfestivals in binnen- en buitenland.

In 2012 verscheen zijn goed onthaalde roman De handel in emotionele goederen die opviel vanwege het ‘haarzuiver proza dat van dit boek een onvergetelijke leeservaring maakt’, en kreeg het een vertaling in Kroatië.

2018 Contact (De Bezige Bij, Amsterdam). Dichtbundel.
2015 Nieuwe rituelen (De Bezige Bij, Amsterdam). Dichtbundel.
2013 De eenzame uitvaart (De Bezige Bij, Antwerpen). Non-fictie.
2012 De handel in emotionele goederen (De Bezige Bij, Antwerpen). Roman.
2011 Waakzaam (De Bezige Bij, Antwerpen). Dichtbundel.
2008 Tumult (Uitgeverij Van Gennep, Amsterdam). Dichtbundel.

‘Maarten Inghels begon aan een triomftocht, als het wonderkind van de Vlaamse letteren.’ — Gerrit Komrij.

‘In de bladstille Vlaamse letteren, de meest opmerkelijke debutant sinds jaren.’ — HUMO

Over Contact:

“Poëzie als bindmiddel voor wie durft.” ***** — Dagblad van het Noorden & Leeuwarder Courant

“Prachtig uitgegeven poëtisch werk.” ***** — Cutting Edge

“Ik las het tijdens een lange treinreis in één ruk uit en werd tegen het einde bevangen door iets wat mij als doorgewinterd poëzielezer vrijwel nooit overkomt: onversneden ontroering. Hoe krijgt die jongen dat voor elkaar? Het antwoord ligt besloten in de titel van de bundel: Inghels maakt contact, maar dan zonder concessies te doen aan de gelaagdheid van zijn teksten.”— Piet Gerbrandy voor Knack/De Reactor

“Het idee van een gezamenlijk gedragen vorm van literatuur wordt daardoor nog sterker, nog concreter.” — Bert Van Raemdonck op RektoVerso.be over Honger

www.inghels.com