program 2019

WE LOVE PUBLIC SPACE FESTIVAL 2019
Friday September 27 13.00 hrs – till late

Public Space is the mirror of society. It’s the place where we perform our every-day cultural exchange. We meet, eat, party, play, demonstrate and clash in public space. 

With the ‘We Love Public Space’ Festival (WLPS) we celebrate public space and pay tribute to everyone who is professionally involved in city making. The aim of the Festival is to establish a conversation about how city makers deal with developments that determine the design and use of public space.

The WLPS Festival is broadly oriented and freely accessible; an open and dynamic platform for the exchange of knowledge and experience between city makers; from architect to artist, from designer to urban planner.

THEMA (NL)

Kunst en Publieke Ruimte

Steeds meer kunstenaars, uit een groeiend aantal disciplines, beschouwen de publieke ruimte als hun werkterrein. Zij werken doorgaans inter- of multidisciplinair en bewegen zich tussen kennisgebieden zoals landschap, architectuur, stedenbouw en sociale wetenschappen, als verbinders van partijen.

THEME (ENG)

Art and Public Space

More and more artists, from a growing number of disciplines, consider public space as their field of activity. They usually work inter- or multidisciplinary and move between different fields such as landscape-architecture, urban design and social sciences, as connecting parties.
They use a wide range of approaches and their work is not always recognizable as art. There are artists who manifest themselves as social designers, with projects that demonstrate a great social commitment.

timetable

lectures

Macha Roesink (NL)
Als kunsthistoricus en curator is Macha Roesink onder de naam Rhizome & Soil betrokken bij de hedendaagse kunst, architectuur, publieke ruimte, onderwijs, natuur, bodem en ecologie op een non-lineaire interdisciplinaire manier. Macha Roesink was directeur van het tijdelijke Museum De Paviljoens (2001-2013) waar ze met haar team behalve tentoonstellingen, ook diverse projecten initieerden in de …
Maarten Inghels (NL)
Met zijn laatste boek Contact (De Bezige Bij, 2018) verbindt Maarten Inghels (1988) poëzie, beeld en performance. Zijn gedichten verschenen als tatoeage (‘Honger’), als enquête waarin hij de staat van de samenleving opvroeg (‘Volksbevraging’) en werden geplant met eetbare zaadjes (‘Wanneer wij zomer zaaien in elkaar’). In de zomer van 2016 maakte Inghels een voettocht …
Charlie Koolhaas (UK)
Charlie is a Dutch artist and writer who grew up in London, UK and currently operates a studio out of Rotterdam, where she lives. Since Graduating with a BA in Sociology from New York University, she started her career working in magazines as editor and contributor of her writing and photography. After receiving an MA …
Jeroen Jongeleen (NL)
“Hoe chaotisch het stedelijk verkeer soms ook lijkt, gedrag in de publieke ruimte is over het algemeen behoorlijk voorspelbaar. Er zijn ongeschreven regels voor wat je wel en niet doet op pleinen, in straten of parken. De Rotterdamse kunstenaar Jeroen Jongeleen breekt met die conventies door middel van interventies waarmee hij een vrijer gebruik van …
Marc Bukman & Ruud Reutelingsperger over de Bron van Middelland (NL)
Rotterdam kampt met wateroverlast en -onderlast, maar Middelland geldt als urgent risicogebied met natte kelders en droogstaande paalkoppen. Om de wijk meer klimaatbestendig te maken ontwierpen kunstenaar Ruud Reutelingsperger en architect Marc Bukman een plan voor recreatiecentrum Oostervant en directe omgeving. De huidige stenige omgeving met het ongastvrije gebouw verandert in een groene zone. Tegels …
Afaina de Jong | AFARAI (NL) CANCELED
AFARAI is an Amsterdam based architectural agency that specializes in spatial design and strategy lead by architect Afaina de Jong. The studio’s aim is to cross the boundaries of the traditional architecture practice by dealing with the existing city with an intersectional and interdisciplinary approach, integrating theory and research with design. Afaina has worked for …
Jeroen Koolhaas
Born in Rotterdam in 1977, Koolhaas graduated with a degree in graphic design at Design Academy Eindhoven and has been working as a designer and an illustrator for various international media and brands, including The New Yorker and Prada. In 2005 Jeroen Founded Favela Painting together with Dre Urhahn. Favela Painting strives for social inclusion …
Interview Selma Hengeveld by Siebe Thissen
CURATOR “Selma Hengeveld is beeldend kunstenaar en werkt met fotografie, film en performance. In haar werk doet ze onderzoek naar sociale structuren en de openbare ruimte. Ze volgde de bezetting van een stuk niemandsland, maakte een audioperformance over Tinder en vroeg zich af hoe we het fenomeen bureaucratie visueel kunnen maken. Deze en meer projecten …
Joël Paalvast (NL)
Initiator Stadsstukken Joël Paalvast is een programmamaker en producent met liefde voor de stad, zijn buitenruimte en het programma wat er plaatsvindt. De programma’s die hij produceert verbindt mensen middels het verhaal. De jonge ontwerper of kunstenaar staat hierbij in veel gevallen centraal. Stadsstukken is het laatste programma waarbij jonge kunstenaars middels tijdelijke interventies de …
Lotte Caljé (NL)
FILMVERTONING & EXCURSIE Lotte Caljé woont al haar hele leven in Rotterdam en als ware Rotterdammer vindt ze dit natuurlijk de mooiste stad van het land. Toch kijkt ze als student Culturele Antropologie in Utrecht ook verder dan de stadsgrenzen. Ze is onder meer geïnteresseerd in de relatie tussen duurzaamheid en globalisering, en hoe beleidsmakers …
Maurik Stomps (NL)
Maurik Stomps (1989) is een Rotterdamse ontwerper. Hij studeerde Grafisch Ontwerp aan de Willem de Kooning Academie (Rotterdam) en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (Antwerpen) en rondde dit jaar de master Contextual Design af aan de Design Academy Eindhoven. In zijn werk is de esthetiek ondergeschikt aan de sociale impact. Het gaat niet om …
Donica Buisman (NL), directeur van RAUM Utrecht
Donica Buisman is de oprichter/ directeur van RAUM en eigenaar van bureau State of Flux. RAUM is een cultureel stadslab dat met exposities en events het toekomstige stadsleven vormgeeft samen met bezoekers en bewoners. De publieke ruimte geldt als uitgangspunt om hun ideeën en ervaringen samen te brengen. Deze creatieve placemaking-methodiek is een prachtige werkwijze …
Caroline Nevejan (NL)
Nevejan combineert haar hoogleraarschap met de functie van Chief Science Officer bij de Gemeente Amsterdam. Deze functie voert zij sinds maart 2017 uit. Nevejan heeft een breed wetenschappelijk, cultureel en ondernemend profiel. Ze is research fellow bij het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions waar ze een onderzoek naar City Rhythm in zes steden in …
Atelier Ari (NL)
Atelier ARI is een Rotterdams ontwerpbureau, opgericht door Paul van den Berg en Joyce de Grauw. Sinds 2014 maken ze site-specifieke en interactieve installaties, sculpturen en kleinschalige gebouwen die op het snijvlak liggen van kunst en architectuur. De helder gestructureerde ontwerpen zijn altijd voorzien van een onverwachtse twist die inspeelt op de fysieke, historische, sociale en/of …
Rebecca Crawford the Bodyurbanist (AUS)
Dr. Rebecca Crawford founded the Body Urbanism Movement; she wants cities that make people move more and to meaningfully engage and challenge the human body toward healthy ageing. Public space and art are key ingredients of that recipe! Rebecca has helped people move better for over thirty years as a human movement scientist and a …
Pip Passchier (NL)
Pip Passchier (1995, NL) is autonoom beeldend kunstenaar. In 2017 behaalde ze haar BA diploma Fine Arts aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Door middel van sculpturen, video en site specific installaties onderzoekt ze het grensgebied van sport en kunst. Hierin speelt ze met de herkenbaarheid en de regels binnen sport en spel. …
Bouke Bruins & Daan Wubben (NL)
Daan Wubben (27) en Bouke Bruins (30) zijn een aanstekelijk, jong ontwerp-duo uit Eindhoven. Met hun vernieuwende blik op onderzoek, bundelen ze hun krachten om middels design, zowel kwalitatief als kwantitatieve data te verzamelen. Met Wubben zijn kracht tot het persoonlijk en aantrekkelijk maken van data, zoekt Bruins naar ludieke en interactieve manieren om vanuit …

 

performative arts

EAT ART collective
We hebben allemaal een andere mening over kunst en eten. Als die samenkomen, dan wordt het gesprek interessant. Wij moedigen onszelf en anderen aan om de wereld te ontdekken door een mix van kunst, eten, technologie en mensen. Wij zijn EAT ART collective, een collectief van multidisciplinaire alleskunners die gefascineerd zijn door de wereld rondom …
Performances by Time Window
Venderstrooik & Terrorkittens Levi Manner Joey Schrauwen    

workshop & excursions

FREEZONE | vrije ruimte
Een interactieve werksessie over de waarde en mogelijkheden voor vrije ruimte in de stad Actieve bewoners en ondernemers lopen tegen de grenzen van het systeem aan. Er is een groot verschil tussen de leefwereld van de burger en de systeemwereld van ambtenaren en organisaties. Het is lastig om tot een werkzame relatie te komen waarbij …
Excursion to Stad in de Maak with Erik Jutten |
EXCURSIE Stad in de Maak zet langdurig leegstaand vastgoed in om activiteiten te ontplooien die de betrokkenheid van stadsbewoners bij hun eigen woonsituatie en omgeving tot stand brengt. Tijdens het festival is er een excursie naar een van hun projecten, namelijk de Almondestraat.  Sinds januari 2019 beheert Stad in de Maak een rijtje van 52 …

 

organisation

Floor van Ditzhuyzen
Floor van Ditzhuyzen is an architect and urban designer at the Ontwerpwerkplaats, an interdisciplinary spatial designstudio based in Rotterdam. The studio operates on the treshold of interior design, small-scale architecture and public space. Leading in the work of the Ontwerpwerkplaats is the human scale, in both interior and exterior design.  Besides her practice as an …
Martine Verwaaijen
Martine Verwaaijen is passionate about how urban design impacts our lives. While studying at King’s College London, Martine discovered her passion for urban design and how it’s linked to people’s behaviour. For her thesis she conducted qualitative research on how urban design influenced physical activity behaviour. During this research, the work of Jan Gehl became an …
Ron Blom
Ron Blom is a conceptual artist and filmmaker. He develops social-artistic projects with art and media, focused on placemaking and the creation of value and meaning for public space. Public space as a meeting place Vegetable gardens, murals, cultural events and markets.  Often in co-creation with local owners and inhabitants. Besides making the city, Ron …

 

guestcurator

Selma Hengeveld (NL); www.selmahengeveld.nl

foto: Tarona Leonora

This year we’re working with a guest-curator, Selma Hengeveld. Selma is a visual artist and works with photography, film and performance. In her work she conducts research into social structures and public space. She followed the occupation of a piece of no man’s land, made an audio performance about Tinder and wondered how we can visualise the phenomenon of bureaucracy. These and more of her work can be found at www.selmahengeveld.nl

Lectures, workshops and performances are programmed simultaneously at an inspiring location that is representative for the Festival. This year the location is for the 3rd time the ZoHo quarter, one of the most active city maker areas in the Netherlands.