Donica Buisman (NL), directeur van RAUM Utrecht

Donica Buisman is de oprichter/ directeur van RAUM en eigenaar van bureau State of Flux. RAUM is een cultureel stadslab dat met exposities en events het toekomstige stadsleven vormgeeft samen met bezoekers en bewoners. De publieke ruimte geldt als uitgangspunt om hun ideeën en ervaringen samen te brengen. Deze creatieve placemaking-methodiek is een prachtige werkwijze om eindgebruikers een actieve rol te geven in het ontwerpen van de stad. RAUM trekt op het moment zo’n 30.000 bezoekers per jaar met haar programma.

Donica heeft meer dan 15 jaar ervaring in projectmanagement gerelateerd aan creativiteit en stedelijke ontwikkeling. Zij is onder andere de zakelijk directeur van de Tolhuistuin in Amsterdam geweest en projectleider Jongerenhoofdstad in Rotterdam. Met haar bureau State of Flux, opgericht in 2012, zet ze (creative) placemaking in om top down visies en bottom up wensen te verbinden. Het inzetten van de korte termijn om te experimenteren voor structurele planvorming staat voorop. State of Flux werkt samen met een breed netwerk aan stedenbouwkundigen, architecten, sociaal geografen, sociologen, conceptontwikkelaars, ontwerpers en kunstenaars.

“We have seen that the process that State of Flux uses works extremely well. A very diverse group of cocreators have made a plan together that is broadly supported en becomes more than the sum of its parts. With State of Flux there is real co-creation” Kars Alfrink (Hubbub). ” www.raumutrecht.nl
www.stateofflux.nl