Jeroen Jongeleen (NL)

“Hoe chaotisch het stedelijk verkeer soms ook lijkt, gedrag in de publieke ruimte is over het algemeen behoorlijk voorspelbaar. Er zijn ongeschreven regels voor wat je wel en niet doet op pleinen, in straten of parken. De Rotterdamse kunstenaar Jeroen Jongeleen breekt met die conventies door middel van interventies waarmee hij een vrijer gebruik van de openbare ruimte propageert. Met spuitbusverf, stickers en posters of anderszins laat hij boodschappen achter in het stedelijk landschap. Hij verzamelt zwerfvuil, maakt er vlaggen van en laat deze wapperen van bruggen en kerktorens.   

  Voor en met Motel Spatie in Arnhem initieerde hij #beeldenpark_presikhaaf, een project met de door renovatie en onverschilligheid verdwijnende wederopbouw-kunst als lijdend voorwerp.”

jeroenjongeleen.nl