Marc Bukman & Ruud Reutelingsperger over de Bron van Middelland (NL)

Rotterdam kampt met wateroverlast en -onderlast, maar Middelland geldt als urgent risicogebied met natte kelders en droogstaande paalkoppen. Om de wijk meer klimaatbestendig te maken ontwierpen kunstenaar Ruud Reutelingsperger en architect Marc Bukman een plan voor recreatiecentrum Oostervant en directe omgeving. De huidige stenige omgeving met het ongastvrije gebouw verandert in een groene zone. Tegels en hekken worden vervangen door slootjes en knotwilgen, beeldbepalende elementen uit het laat 19e-eeuws landschap, toen dit stadsdeel nog Coolsche Polder heette. Zij noemen het De Bron van Middelland, een visioen voor een weerbare en waterrijke wijk.

Op het aangrenzende Henegouwerplein is inmiddels het eerste Rotterdamse Impluvium gerealiseerd: een kunstzinnig bouwwerk waarin hemelwater wordt opgevangen en bewaard. In dit paviljoen kun je regen horen vallen in een hemelsblauwe trechter boven een bassin met waterplanten. Het Impluvium is de eerste aanzet richting de toekomst van het Oostervantgebied: groen, gastvrij, wateropvang, landschap en ‘plezier’ in de openbare ruimte.

Kunstenaar Ruud Reutelingsperger is gediplomeerd kunstschilder maar sinds 1997 aangesloten bij kunstenaarsgroep Observatorium, gevestigd in Rotterdam. Als ‘studio for public art and place making’ ontwerpen zij tijdelijke of permanente publieke kunstwerken in binnen- en buitenland. Deze openbare werken in de buitenruimte verhouden zich op betekenisvolle wijze tot stadsontwikkeling, architectuur, natuurlijke omgeving en omwonenden. Recent werk van Observatorium is onder meer De Zandwacht op de tweede Maasvlakte, het KleinpolderPARK in Rotterdam, Dwarsligger (Aalst, BE) en Warten auf den Fluss (Essen, DE)
Marc Bukman van Steenhuis Bukman Architecten studeerde in 1992 af met een plan voor de Haagse Markt en heeft sindsdien als architect en stedenbouwkundige een breed werkterrein, variërend van kleinschalige binnenstedelijke woningbouw, transformatie van bestaand vastgoed tot stedenbouwkundige masterplannen. Recente projecten zijn gerealiseerd op het Zeeburgereiland in Amsterdam, Amsterdam Zuidoost, Malburgen Arnhem en in het Scheveningse Duindorp. Momenteel werkt hij aan plannen in Schiedam, Rotterdam-Schiebroek, Den Haag Zuidwest, Rijswijk, Delft en Zoetermeer.

Beide mannen zijn woonachtig in Middelland. www.facebook.com/debronvanmiddelland/

www.observatorium.org
www.steenhuisbukman.nl