Erik Jutten | Stad in de Maak

EXCURSIE

Stad in de Maak zet langdurig leegstaand vastgoed in om activiteiten te ontplooien die de betrokkenheid van stadsbewoners bij hun eigen woonsituatie en omgeving tot stand brengt. Tijdens het festival is er een excursie naar een van hun projecten, namelijk de Almondestraat. 

Sinds januari 2019 beheert Stad in de Maak een rijtje van 52 woningen in de Almondestraat voor een periode van 18 maanden. De straat wordt tijdelijk getransformeerd tot Pension Almonde, een thuis voor stadsnomaden, met sociale en culturele voorzieningen – commons – op de begane grond. De huidige bewoners trekken langzamerhand uit hun woningen, en nieuwe bewoners trekken er tijdelijk in. Door de behoefte voor tijdelijke en flexibele woonruimte te combineren met buurthuisfuncties ontstaat er een nieuwe ontmoetingsplaats. De buurt is gastheer voor de pensiongasten, en andersom zijn de nieuwkomers klanten voor de buurtinitiatieven. Het uitgangspunt is een gemeenschapsruimte te creeëren die naast praktische faciliteiten delen ook de mogelijkheden schept om netwerken te bouwen die het sociale weefsel van de wijk versterken.

Lotte Caljé

FILMVERTONING & EXCURSIE

Lotte Caljé woont al haar hele leven in Rotterdam en als ware Rotterdammer vindt ze dit natuurlijk de mooiste stad van het land. Toch kijkt ze als student Culturele Antropologie in Utrecht ook verder dan de stadsgrenzen. Ze is onder meer geïnteresseerd in de relatie tussen duurzaamheid en globalisering, en hoe beleidsmakers én Rotterdammers zelf invulling geven aan deze thema’s. Samen met Manon Delhaas heeft Lotte “Een Publiek Thuis” gemaakt tijdens hun opleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie in Leiden als onderdeel van een vak dat focust op visuele methodes om onderzoek te doen. 

Lotte en Manon kozen ervoor een portret te maken van een individu in Rotterdam, omdat ze daar allebei vandaan komen. Het Luchtpark en Renée’s aanwezigheid leek hun interessant door de spanning tussen privé en publieke ruimte. Het dak fungeert namelijk niet alleen als park voor de Rotterdammers, maar ook als uitbreiding van Renée’s ‘tiny house’. Ze hebben geprobeerd die spanning tussen publieke en privé weer te geven in de korte documentaire.