Piet Vollaard (NL)

Wijkpark Hofbogen

Sinds 2010 rijden er geen treinen meer over het twee kilometer lange spoorviaduct van de Hofpleinlijn. In 2017 werd de lijn geschoond van ‘spoorse delen’ (rails, grond bovenleiding) en het dak waterdicht gemaakt.
Het dak wacht nu op een nieuwe functie. Een groep wijkbewoners, huurders van de bogen onder het spoor en groene activisten pleit voor een publiek dakpark. Publiek in meerdere opzichten. Ten eerste in de betekenis van een
openbaar toegankelijk park. Maar ten tweede ook in de zin van toe-eigening door bewoners, dat wil zeggen een dakpark gemaakt en beheerd vóór de wijk, maar vooral ook dóór de wijk.

 

De Natuurlijke Stad / Natural City Foundation
pietv@luna.nl info@natuurlijke stad.nl
www.natuurlijkestad.nl

Piet Vollaard