Opening| John Körmeling: Ode aan de publieke ruimte

John Körmeling is een Nederlandse kunstenaar en architect. Hij realiseerde vele werken in de openbare ruimte en nam deel aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Voor de Expo 2010 in Shanghai ontwierp hij het Nederlandse paviljoen Happy Street. 

John heeft een brede en onconventionele kijk op architectuur, omdat dit voor hem niet slechts architectuur behelst, maar ook stedenbouw, design en beeldende kunst. Zijn werk draagt hier de sporen van en kan niet worden ondergebracht onder één noemer. Het leitmotiv van zijn oeuvre is het begrip ‘ruimte’ en de verschillende manieren waarop men hiermee kan omgaan. 

De problematiek van stadsplanning, in combinatie met het groeiende aantal auto’s en de nodige infrastructuur hiervoor fascineert Körmeling. Een groot deel van zijn oeuvre draait rond het vinden van creatieve en artistiek verantwoorde oplossingen voor het tekort aan parkeerplaatsen en voor files. Körmelings projecten zijn vaak geïdealiseerd, soms onuitvoerbaar en geven blijk van een fijn gevoel voor humor.

www.johnkormeling.nl/

Event Timeslots (1)

Outside
-