Luca van der Putten (NL)

Participatie in de publieke ruimte, hoe dan en wie doet er mee?
 Participatie als oplossing voor veel problemen in onze stedelijke maatschappij. Klimaatverandering, vereenzaming, segregatie, radicalisering, gezondheid, veiligheid, leefbaarheid, verdichting, verslimming, en nog vele andere thema’s worden hierbij aangehaald. Stadsmaker Luca van der Putten van Plan Bruist laat via een aantal spraakmakende projecten zien op welke manieren deze uitdagingen worden aangegaan in de publieke ruimte van Amsterdam. Wat is de invloed op de invulling en het gebruik van die publieke ruimte, wie doen er mee en hoe zijn de rollen verdeeld? In een flits komen vier initiatieven langs waar Luca bij betrokken is (geweest), te weten: • Het PlantageLab; op het terrein van een voormalig HTS complex is een experimenteertuin opgezet voor duurzame initiatieven in de buitenruimte. • De Buurtcamping; één weekend lang kampeert en organiseert de buurt in haar eigen park een heuse Buurtcamping. • De Regenwacht; zij helpt gestrande bewoners(initiatieven) bij het klimaatbestendig maken van hun directe leefomgeving. • Ontdek jouw buur(t) met de Buurtgids; lokale gidsen leiden hun (nieuwe) buren rond in de buurt. Hoe verhouden deze projecten zich tot het ‘meedoen’ van gebruikers van de publieke ruimte, en hoe wordt daar door de institutionele partijen mee omgegaan?
Plan Bruist
luca@planbruist.nl 
www.planbruist.nl