Antwerpen aan ‘t Woord (Sarie van der Aa & Kris Schurmans) (BE)

Water voor groen

Het project ‘Water voor groen’ is een project gesubsidieerd door de burgerbegroting van het district Antwerpen. Burgers kunnen zelf 10% van het totale budget van het district Antwerpen besteden. Tijdens enkele stemrondes worden enkele onderwerpen en respectievelijk het budget gekozen. Erna kunnen projecten worden ingediend waar opnieuw op gekozen kan worden.

Water voor groen richt zich specifiek op 2 straten waar oplossingen gezocht worden om lokaal regenwater op te vangen om het groen te versterken of nieuw groen te creëren. Naast deze doelstellingen wordt hard ingezet op het samen krijgen van de burgers om het project zo een breed draagvlak te bezorgen in de buurt. En om zo de buurt korter bij elkaar te brengen.
Andere doelstellingen zijn mensen bewust te laten worden van de problemen rond klimaatadaptatie. Bergen van water, meer groen, infiltratie van water,.. om klaar te zijn voor de klimaatsverandering en de extremen die er aan zitten te komen (of nu al aanwezig zijn).
Antwerpen aan ‘t Woord