Jan Willem Wesselink | presentation results of workshop

Het Bouwbesluit voor de Smart City
 In het Bouwbesluit voor de Smart City dat de Future City Foundation schrijft gaan we uit van het door het Rathenau Instituut opgestelde rapport ‘Opwaarderen, Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’, waarin zeven publieke waarden worden genoemd die worden vertaald naar de stedelijke context: veilige technologie, privacy, inzicht in techniek, autonomie, rechtvaardigheid, machtsevenwicht en menselijk waardigheid. Per publieke waarde onderzoeken we welke wetgeving al bestaat en welke bestuurlijke afwegingsruimte er mogelijk is voor het zowel het fysiek, sociaal als economisch domein. Voor een aantal van de onderwerpen die het Rathenau beschrijft, bestaat al regelgeving. Waar dat niet zo is, moeten we de uitgangspunten voor regelgeving formuleren. Vervolgens zoeken we naar de bestuurlijke afwegingsruimte voor gemeenten. De vraag is daarbij waar de grenzen liggen. Wat is veel en wat is weinig? En hoe meet je dat? Waar druk je het in uit? Daarover organiseren we het debat. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe het Bouwbesluit onderdeel kan worden opgenomen in de Omgevingswet. Mag bijvoorbeeld privacy worden vergeleken met milieuwaarden als fijnstof of met externe veiligheid? Daarover gaan we in gesprek met de deelnemers tijdens deze sessie.
Future City Foundation
jan-willem@future-city.nl
future-city.nl