Irene Quakkelaar (NL)

De Regentuin in ZoHo. Van guerrilla tot institutionele tactiek.
ZoHo climateproof. Daar ontwikkelden meerdere ZoHo-ondernemers met De Urbanisten en de gemeente ideeën voor. Eén van die ideeën was de regentuin. Eerst ontstond op de hoek van de Vijverhofstraat en Zomerhofkwartier een kleine regentuin. Hoe ontwikkelt zo’n buurtinitiatief zich uiteindelijk tot een grote regentuin als vlaggenschip voor de klimaatadaptatie met gebiedssing – onder opheffing van 19 parkeerplaatsen – met bijdragen van de Europese Commissie, Hoogheemraadschap en allerhande gemeentelijke afdelingen? Pragmatisme en ambitie tegen processen en budgetten? Of budgetten en processen dankzij ambitie en pragmatisme? Irene neemt je kort mee in de wondere wereld van planontwikkeling en voorbereiding binnen gemeente Rotterdam.
Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam
i.quakkelaar@rotterdam.nl