Jan Willem Wesselink | workshop

Het Bouwbesluit voor de Smart City

 In het Bouwbesluit voor de Smart City dat de Future City Foundation schrijft gaan we uit van het door het Rathenau Instituut opgestelde rapport ‘Opwaarderen, Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’, waarin zeven publieke waarden worden genoemd die worden vertaald naar de stedelijke context: veilige technologie, privacy, inzicht in techniek, autonomie, rechtvaardigheid, machtsevenwicht en menselijk waardigheid. Per publieke waarde onderzoeken we welke wetgeving al bestaat en welke bestuurlijke afwegingsruimte er mogelijk is voor het zowel het fysiek, sociaal als economisch domein. Voor een aantal van de onderwerpen die het Rathenau beschrijft, bestaat al regelgeving. Waar dat niet zo is, moeten we de uitgangspunten voor regelgeving formuleren. Vervolgens zoeken we naar de bestuurlijke afwegingsruimte voor gemeenten. De vraag is daarbij waar de grenzen liggen. Wat is veel en wat is weinig? En hoe meet je dat? Waar druk je het in uit? Daarover organiseren we het debat. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe het Bouwbesluit onderdeel kan worden opgenomen in de Omgevingswet. Mag bijvoorbeeld privacy worden vergeleken met milieuwaarden als fijnstof of met externe veiligheid? Daarover gaan we in gesprek met de deelnemers tijdens deze sessie.
Future City Foundation
jan-willem@future-city.nl
future-city.nl

Boukje Vastbinder | workshop

 Who picks up the bill (for implementing your innovation)?

This session by Noorderwind is an interactive and high-energy gathering of experienced professionals with the drive to get a better grip on the question: ‘who picks up the bill?’ For who? Those of you that have already developed a product or service which you think could fullfill the needs of more then 1 customer and those of you merely interested in getting to learn more about how to investigate potential revenue models for a new product are welcome! What are we going to do? Work in small groups, with a practical business mapping tool from Noorderwind, to help you map potential business models for your own ideas and eventually work towards designing a blueprint for a potential ‘go to market’ strategy. How? With these sessions we aim to shake you up and enrich you with new insights, but most of all: we will hope to give you input which you can use to turn your idea into a real businesscase that makes impact on a larger scale.
Noorderwind
boukje@noorderwind.co

Willemijn Lofvers (NL)

Een voorbeeld: Stemmen van de Peperklip.

Aan de hand van een studio onderzoek presenteren we een werkwijze en een voorstel voor een inclusieve aanpak van de Peperklip. Centraal staat de vraag van wie is de publieke ruimte, hoe ver reikt zij en wie kan daar aanspraak op maken? En wat betekenen innovatieve klimaat adaptieve strategieën voor gemengd gebruik en andere vormen van samenwerking, dan wel beheer? In de studio Stemmen van de Peperklip zijn we samen met diverse betrokkenen op zoek gegaan naar strategieën die gebouw en haar bewoners sociaal en fysiek veerkrachtig maken.

bureau@lofvers.nl

Boukje Vastbinder | presentation results of workshop

 Who picks up the bill (for implementing your innovation)?
This session by Noorderwind is an interactive and high-energy gathering of experienced professionals with the drive to get a better grip on the question: ‘who picks up the bill?’ For who? Those of you that have already developed a product or service which you think could fullfill the needs of more then 1 customer and those of you merely interested in getting to learn more about how to investigate potential revenue models for a new product are welcome! What are we going to do? Work in small groups, with a practical business mapping tool from Noorderwind, to help you map potential business models for your own ideas and eventually work towards designing a blueprint for a potential ‘go to market’ strategy. How? With these sessions we aim to shake you up and enrich you with new insights, but most of all: we will hope to give you input which you can use to turn your idea into a real businesscase that makes impact on a larger scale.
Noorderwind
boukje@noorderwind.co

Jan Willem Wesselink | presentation results of workshop

Het Bouwbesluit voor de Smart City
 In het Bouwbesluit voor de Smart City dat de Future City Foundation schrijft gaan we uit van het door het Rathenau Instituut opgestelde rapport ‘Opwaarderen, Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’, waarin zeven publieke waarden worden genoemd die worden vertaald naar de stedelijke context: veilige technologie, privacy, inzicht in techniek, autonomie, rechtvaardigheid, machtsevenwicht en menselijk waardigheid. Per publieke waarde onderzoeken we welke wetgeving al bestaat en welke bestuurlijke afwegingsruimte er mogelijk is voor het zowel het fysiek, sociaal als economisch domein. Voor een aantal van de onderwerpen die het Rathenau beschrijft, bestaat al regelgeving. Waar dat niet zo is, moeten we de uitgangspunten voor regelgeving formuleren. Vervolgens zoeken we naar de bestuurlijke afwegingsruimte voor gemeenten. De vraag is daarbij waar de grenzen liggen. Wat is veel en wat is weinig? En hoe meet je dat? Waar druk je het in uit? Daarover organiseren we het debat. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe het Bouwbesluit onderdeel kan worden opgenomen in de Omgevingswet. Mag bijvoorbeeld privacy worden vergeleken met milieuwaarden als fijnstof of met externe veiligheid? Daarover gaan we in gesprek met de deelnemers tijdens deze sessie.
Future City Foundation
jan-willem@future-city.nl
future-city.nl

Luca van der Putten (NL)

Participatie in de publieke ruimte, hoe dan en wie doet er mee?
 Participatie als oplossing voor veel problemen in onze stedelijke maatschappij. Klimaatverandering, vereenzaming, segregatie, radicalisering, gezondheid, veiligheid, leefbaarheid, verdichting, verslimming, en nog vele andere thema’s worden hierbij aangehaald. Stadsmaker Luca van der Putten van Plan Bruist laat via een aantal spraakmakende projecten zien op welke manieren deze uitdagingen worden aangegaan in de publieke ruimte van Amsterdam. Wat is de invloed op de invulling en het gebruik van die publieke ruimte, wie doen er mee en hoe zijn de rollen verdeeld? In een flits komen vier initiatieven langs waar Luca bij betrokken is (geweest), te weten: • Het PlantageLab; op het terrein van een voormalig HTS complex is een experimenteertuin opgezet voor duurzame initiatieven in de buitenruimte. • De Buurtcamping; één weekend lang kampeert en organiseert de buurt in haar eigen park een heuse Buurtcamping. • De Regenwacht; zij helpt gestrande bewoners(initiatieven) bij het klimaatbestendig maken van hun directe leefomgeving. • Ontdek jouw buur(t) met de Buurtgids; lokale gidsen leiden hun (nieuwe) buren rond in de buurt. Hoe verhouden deze projecten zich tot het ‘meedoen’ van gebruikers van de publieke ruimte, en hoe wordt daar door de institutionele partijen mee omgegaan?
Plan Bruist
luca@planbruist.nl 
www.planbruist.nl

Antwerpen aan ‘t Woord (Sarie van der Aa & Kris Schurmans) (BE)

Water voor groen

Het project ‘Water voor groen’ is een project gesubsidieerd door de burgerbegroting van het district Antwerpen. Burgers kunnen zelf 10% van het totale budget van het district Antwerpen besteden. Tijdens enkele stemrondes worden enkele onderwerpen en respectievelijk het budget gekozen. Erna kunnen projecten worden ingediend waar opnieuw op gekozen kan worden.

Water voor groen richt zich specifiek op 2 straten waar oplossingen gezocht worden om lokaal regenwater op te vangen om het groen te versterken of nieuw groen te creëren. Naast deze doelstellingen wordt hard ingezet op het samen krijgen van de burgers om het project zo een breed draagvlak te bezorgen in de buurt. En om zo de buurt korter bij elkaar te brengen.
Andere doelstellingen zijn mensen bewust te laten worden van de problemen rond klimaatadaptatie. Bergen van water, meer groen, infiltratie van water,.. om klaar te zijn voor de klimaatsverandering en de extremen die er aan zitten te komen (of nu al aanwezig zijn).
Antwerpen aan ‘t Woord

Esther Kokmeijer (NL)

vapour, liquid, solid

Vapor, Liquid, Solid is een trilogie die gaat over de wens en mogelijkheden om ‘de natuur’ te beheersen. De serie werken is onderverdeeld en belicht vanuit de drie stadia van water. IJs (vaste vorm) / Water (vloeibare vorm) / Waterdamp (gasvormige vorm). Deze reeks installaties, documenten en filmessays bevraagt het potentieel om het weer te beheersen, land (terug) te winnen en of te beschermen tegen de zee en het hebben van eigenaarschap over ijs. In het begin was de mensheid vooral bezig met zichzelf te beschermen tegen de natuur, dit veranderde in het aanpassing aan de natuur en tegenwoordig heerst vooral het verlangen dat de natuur zich aan ons aanpast.

www.estherkokmeijer.nl

BewarenBewaren

Piet Vollaard (NL)

Wijkpark Hofbogen

Sinds 2010 rijden er geen treinen meer over het twee kilometer lange spoorviaduct van de Hofpleinlijn. In 2017 werd de lijn geschoond van ‘spoorse delen’ (rails, grond bovenleiding) en het dak waterdicht gemaakt.
Het dak wacht nu op een nieuwe functie. Een groep wijkbewoners, huurders van de bogen onder het spoor en groene activisten pleit voor een publiek dakpark. Publiek in meerdere opzichten. Ten eerste in de betekenis van een
openbaar toegankelijk park. Maar ten tweede ook in de zin van toe-eigening door bewoners, dat wil zeggen een dakpark gemaakt en beheerd vóór de wijk, maar vooral ook dóór de wijk.

 

De Natuurlijke Stad / Natural City Foundation
pietv@luna.nl info@natuurlijke stad.nl
www.natuurlijkestad.nl

Piet Vollaard

Wolbert van Dijk (NL)

Van Delta tot tuin
Het klimaat verandert. Extremen van regenval en droogte zullen meer voorkomen. Wat zijn de kansen voor de openbare ruimte? In deze presentatie laat ik mijn visie zien aan de hand van een aantal van mijn projecten.

Wolbert van Dijk landscape / urbanism
info@wolbertvandijk.nl

www.wolbertvandijk.nl

Aanleg klimaatsstraat Oude Westen
oogview eind – wolbertvandijk

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren