Antwerpen aan ‘t Woord (Sarie van der Aa & Kris Schurmans) (BE)

Water voor groen

Het project ‘Water voor groen’ is een project gesubsidieerd door de burgerbegroting van het district Antwerpen. Burgers kunnen zelf 10% van het totale budget van het district Antwerpen besteden. Tijdens enkele stemrondes worden enkele onderwerpen en respectievelijk het budget gekozen. Erna kunnen projecten worden ingediend waar opnieuw op gekozen kan worden.

Water voor groen richt zich specifiek op 2 straten waar oplossingen gezocht worden om lokaal regenwater op te vangen om het groen te versterken of nieuw groen te creëren. Naast deze doelstellingen wordt hard ingezet op het samen krijgen van de burgers om het project zo een breed draagvlak te bezorgen in de buurt. En om zo de buurt korter bij elkaar te brengen.
Andere doelstellingen zijn mensen bewust te laten worden van de problemen rond klimaatadaptatie. Bergen van water, meer groen, infiltratie van water,.. om klaar te zijn voor de klimaatsverandering en de extremen die er aan zitten te komen (of nu al aanwezig zijn).
Antwerpen aan ‘t Woord

Ricardo Torres (Peru)

Latinoamerica and the introduction of a makerspace

The introduction of a makerspace in Lima is our goal in the last 3 years. We were working in our context a concept of makerspace that can show the people how important can be to create, repair and design, and that life is not only to buy and throw to the garbage. This adventure was making us to modify our strategies and models, from the original idea to be an open place, almost a public space vs be closed and create things for showing in a public space. Last 3 years we were learning how to aim to this context and how to achieve our goals of creators and at the same time being a sustainable independent business. Now, after this long exploration, we are aiming to two main activities: The first one make a factory/store with the products of local creators that also can teach how things are coming to this world. In the other hand we are aiming to promote the activities of designing the spaces by collaboration of the users of the places and then take this designs and make them in real life.

Ricardo will give a google hangout presentation.

What is a google hangout presentation ?

This is a  live-streamed presentation by google hangout or skype by someone who is not present at the Festival.

 

ricardo.torres.aragon@limamakers.com

Esther Kokmeijer (NL)

vapour, liquid, solid

Vapor, Liquid, Solid is een trilogie die gaat over de wens en mogelijkheden om ‘de natuur’ te beheersen. De serie werken is onderverdeeld en belicht vanuit de drie stadia van water. IJs (vaste vorm) / Water (vloeibare vorm) / Waterdamp (gasvormige vorm). Deze reeks installaties, documenten en filmessays bevraagt het potentieel om het weer te beheersen, land (terug) te winnen en of te beschermen tegen de zee en het hebben van eigenaarschap over ijs. In het begin was de mensheid vooral bezig met zichzelf te beschermen tegen de natuur, dit veranderde in het aanpassing aan de natuur en tegenwoordig heerst vooral het verlangen dat de natuur zich aan ons aanpast.

www.estherkokmeijer.nl

BewarenBewaren

Piet Vollaard (NL)

Wijkpark Hofbogen

Sinds 2010 rijden er geen treinen meer over het twee kilometer lange spoorviaduct van de Hofpleinlijn. In 2017 werd de lijn geschoond van ‘spoorse delen’ (rails, grond bovenleiding) en het dak waterdicht gemaakt.
Het dak wacht nu op een nieuwe functie. Een groep wijkbewoners, huurders van de bogen onder het spoor en groene activisten pleit voor een publiek dakpark. Publiek in meerdere opzichten. Ten eerste in de betekenis van een
openbaar toegankelijk park. Maar ten tweede ook in de zin van toe-eigening door bewoners, dat wil zeggen een dakpark gemaakt en beheerd vóór de wijk, maar vooral ook dóór de wijk.

 

De Natuurlijke Stad / Natural City Foundation
pietv@luna.nl info@natuurlijke stad.nl
www.natuurlijkestad.nl

Piet Vollaard

Wolbert van Dijk (NL)

Van Delta tot tuin
Het klimaat verandert. Extremen van regenval en droogte zullen meer voorkomen. Wat zijn de kansen voor de openbare ruimte? In deze presentatie laat ik mijn visie zien aan de hand van een aantal van mijn projecten.

Wolbert van Dijk landscape / urbanism
info@wolbertvandijk.nl

www.wolbertvandijk.nl

Aanleg klimaatsstraat Oude Westen
oogview eind – wolbertvandijk

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

Anna Goede (NL)

Amsterdam Rainproof, dat zijn jij, wij en alle andere Amsterdammers samen. We hebben een doel: Amsterdam bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Sterker nog: we willen het gratis regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten. De hoosbuien veroorzaken schade, vooral omdat de stad verhardt met gebouwen, asfalt en betegelde tuinen – er gaat geen druppel doorheen.

Ben je bewoner, ambtenaar, kenniswerker of ondernemer, als je iets doet, doe het dan rainproof. Met z’n allen kunnen we de sponswerking vergroten en Amsterdam transformeren tot een stad die slim hoosbuien naar z’n hand zet. Zo laten we de regen in ons voordeel vallen. Waterdoorlatende bestrating, groene daken en geveltuintjes: er zijn heel veel oplossingen die schade voorkomen, en die de stad tegelijkertijd mooier maken. Win-win dus.

Platform: samen doen en ontwikkelen

Voor iedereen is er een manier om bij te dragen. Een regenton in de tuin voelt misschien als dweilen met de kraan open, maar een rainproof Amsterdam is uiteindelijk het resultaat van alle inspanningen – klein en groot.

Op dit platform komen alle ideeën, initiatieven en informatie samen. Heb je zelf een idee, een product, verhaal, dienst of een andere bijdrage om je huis, straat of wijk rainproof te maken: laat het ons weten en wij koppelen je aan andere Rainproof Amsterdammers.

Met elkaar zijn we Amsterdam Rainproof.

https://www.rainproof.nl

Bas Sala (NL)

The Zoho Rain Letters. Rainwater buffer and area icon in one.
We are dealing with increasingly extreme weather. Longer periods of drought alternate with large amounts of rain in a short time. The sewer cannot always handle so much water, causing inconveniences. The Zoho Rain Letters designed by Studio Bas Sala contribute to the solution for these inconveniences. The letters are a rainwater buffer and a signboard for the neighborhood. The letters Zoho refer to Zomerhofkwartier, the name for this area. The rainwater from the roof of the Hofbogen is led to the letters and thus does not enter the sewer. The smart system in the letters looks at the weather forecast via the internet. When a heavy shower is approaching, the letters release water into the surrounding garden and thus create buffer capacity for the coming rain shower. This way we relieve the sewer. During long periods of drought, it will retain water to provide the surrounding greenery with water. This sustainable system also works on solar energy. The Zoholetters have been developed and built in Rotterdam. For the production Studio Bas Sala has worked with Wijkcooporatie Noord. This organization works with volunteers from Rotterdam Noord.
Studio Bas Sala
info@bassala.com 

BewarenBewaren

Irene Quakkelaar (NL)

De Regentuin in ZoHo. Van guerrilla tot institutionele tactiek.
ZoHo climateproof. Daar ontwikkelden meerdere ZoHo-ondernemers met De Urbanisten en de gemeente ideeën voor. Eén van die ideeën was de regentuin. Eerst ontstond op de hoek van de Vijverhofstraat en Zomerhofkwartier een kleine regentuin. Hoe ontwikkelt zo’n buurtinitiatief zich uiteindelijk tot een grote regentuin als vlaggenschip voor de klimaatadaptatie met gebiedssing – onder opheffing van 19 parkeerplaatsen – met bijdragen van de Europese Commissie, Hoogheemraadschap en allerhande gemeentelijke afdelingen? Pragmatisme en ambitie tegen processen en budgetten? Of budgetten en processen dankzij ambitie en pragmatisme? Irene neemt je kort mee in de wondere wereld van planontwikkeling en voorbereiding binnen gemeente Rotterdam.
Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam
i.quakkelaar@rotterdam.nl